logo

Årskonferansen 2019

Kollektivtransporten som samfunnsaktør

Årskonferansen ble arrangert 12. og 13. februar. Den handlet om kollektivtransporten som samfunnsaktør som bidrar til bærekraft og som muliggjør grønne mobilitetsvalg.

Presentasjon fra konferansen

Klikk på titlene under for å se presentasjonene.

Se program for full oversikt over tidspunkter og pauser mm.

Dag 1: Grønn mobilitet for alle

Dag 2: Barrierer og forutsetninger for innføring av nullutslippsteknologi i kollektivtrafikken

For informasjon om konferansen eller Kollektivforum, ta kontakt Maja Karoline Rynning

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas