logo

Medlemmer

Medlemmene i Kollektivforum består av fylkeskommuner, statlige etater, kollektivselskaper og interesseorganisasjoner. Felles for dem alle er at de er opptatt av kollektivtransport.

Følgende virksomheter er medlemmer i Kollektivforum per februar 2021:

Agder fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Oslo

Rogaland fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

AtB

Kolumbus

Ruter

Agder kollektivtrafikk

EnTur

Norges Taxiforbund

Samferdselsdepartementet

Jernbanedirektoratet

SVV

Statens vegvesen

Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold kollektivtrafikk

WSP Norge

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas