logo

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe

 

 

Maja Karoline Rynning

Prosjektleder for Kollektivforum

Stilling Forsker
E-post

mkr@toi.no

Telefon 97 77 80 53
Avdeling

Avdeling for mobilitet og organisering

Kjersti Visnes Øksenholt

Stilling Forsker
E-post kvo@toi.no
Direkte telefon 99 35 70 13

Avdeling

Avdeling for mobilitet og organisering
 

 

 

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas