logo

Om kollektivforum

TØIs Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Det er et forum for utveksling av kunnskap og ideer og samler mennesker fra næringsliv, myndigheter og forskning.

Hvorfor medlem?

Forumet gir medlemmer innsikt i utfordringer sektoren står overfor, og hvordan de kan løses. Hvert år arrangerer vi arbeids­seminarer, årskonferanse og en studietur:

  • Arbeidsseminarene arrangeres to ganger i året. Her presenteres og drøftes aktuelle forskningsresultater, erfaringer og prosjekter fra kollektivtransporten.
  • Årskonferansen går over to dager. Konferansen er variert med presentasjon av forskning og praktiske utfordringer i ulike deler av sektoren.
  • Studieturen arrangeres over 2-3 dager på våren. Målet er å løfte blikket og se på løsninger vi kan lære av.

På denne nettsiden legges det ut informasjon om forumets aktiviteter, referater, presentasjoner og eventuelle bilder fra arbeidsseminarene, studieturene og årskonferansene.

Årskonferanse

Årskonferansen går over to dager og holdes i begynnelsen av februar. Konferansen er variert med presentasjon av forskning og praktiske utfordringer i ulike deler av sektoren.

Arbeidsseminar

Det arrangeres to arbeidsseminarer i løpet av året, hovedsakelig på høsten. Seminarene tar utgangspunkt i relevant forsking og knytter dette opp mot problemstillinger knyttet til kollektivtransport.  Det legges vekt på at arbeidsseminarene skal gi rom for dialog og diskusjoner.  

Studietur

Studieturen arrangeres over 2-3 dager på våren. Målet er å løfte blikket og se på løsninger vi kan lære av. Turene byr på faglig program, forelesninger, diskusjoner, befaringer og ikke minst sosiale aktiviteter.

Med på laget?

Ta kontakt for mer informasjon og medlemskap.

Organisering og finansiering

TØIs Kollektivforum ble stiftet i 1999 i samarbeid med aktørene, for å etablere et møtested for kollektivtransport. Det er avdeling for Mobilitet og Organisering ved Transportøkonomisk institutt som driver forumet.

En referansegruppe med representanter fra Ruter, Vegdirektoratet og en fylkeskommune gir innspill til faglig aktivitet og hvordan forumet skal videreutvikles. I tillegg har hver medlemsorganisasjon en kontaktperson for forumet som fungerer som en referansegruppe.

Kollektivforum er organisert som et spleiselag. Hver medlemsorganisasjon betaler en årsavgift på 21 000 kroner. Statens vegvesen har et kollektivt medlemskap betalt av Vegdirektoratet som betaler en sum tilsvarende årsavgiften for seks organisasjoner (Vegdirektoratet samt fem regioner). Forumet finansieres kun av årsavgiften som er viktig for at forumet kan eksistere.

Medlemsorganisasjonene får mulighet til å gi innspill til aktiviteter og temaer forumet skal ta opp. I tillegg får de delta på årskonferansen til selvkost, har fri adgang på alle arbeidsseminarene og får mulighet til å delta på studieturen. Hver medlemsorganisasjon får jevnlig tilsendt informasjon om forumets aktiviteter.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas