logo

Studietur til Ålborg 2018

Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen arrangerte studietur til Ålborg tirsdag 24. og onsdag 25. april.

Ålborg er Danmarks fjerde største by med 104.000 innbyggere, og et større tynt befolket omland. Nordjylland og Ålborg er derfor forholdsvis sammenlignbart med en del områder i Norge.

I Nordjylland er man kommet langt på områder knyttet til kollektivtrafikk. På studieturen lærte vi om det myndighetene har fått til, og litt av det som er i støpeskjeen. I tillegg til at vi lærte om om nasjonale løsninger, som Danmark allerede har implementert og som vi fortsatt strever litt med i Norge.

Her finner du de fleste presentasjonen fra programmet:

Tirsdag 24. april

STED: ÅLBORG UNIVERSITET: Velkommen til studietur, Kollektivtrafikkforeningen og TØI

09.00-09.10 Welcome to Alborg University, Dep. of Planning, Enza Lissandrello

09.10-09.45 The Politics of Light Rail Projects in the Age of Neoliberalism, Kristian Olesen, Department of Planning, Alborg University

09.45-10:15 Rural carpooling - the largest unused transport capacity in rural areas, Niels Agerholm, Department of Civil Engineer, Alborg University

10:15-10:30 Coffee break

10:30-11:00 Innovations in Public Transport, Enza Lissandrello, Department of Planning, Alborg University

12.30 Hvordan inkludere brukerne ved planlegging av kollektivtransport? Jan Øhlenschlæger Ålborg kommune

Foredraget med tilknyttet befaring til et kollektivprosjekt ute i byen, vil handle om hvordan kommunen arbeider for å inkludere innbyggerne når kollektivtrafikken planlegges.

14.00 PAUSE

14.15 Den samlede reise - Finn Kock, FlexDanmark

Når prosjektet "Den samlede rejse" realiseres vil de reisende oppleve en enklere adgang til kollektivtrafikken. Planleggingen skjer ett sted - i Rejseplanen.dk - det betales kun én gang, og det skal kun brukes én billett. Til sammen gir det en opplevelse av kollektivtrafikken som en samlet enhet - også på tvers av trafikkselskapene.

15.00 PAUSE

15.15 Takstsystemer i Danmark Lone Keller Madsen, Movia

Kollektivtrafikk på tvers av regioner og buss/tog/metro

16.00 Busssjåfør motivasjon i Ålborg - Adam Krzton, Arriva

Bussjåførene i Ålborg motiveres til å yte best mulige service

16.45 Avslutning faglig program

19.00 Felles middag på Musikkens hus, Musikkens Plads 1

Onsdag 25. april

STED: FIRST HOTEL AALBORG

09.00 Mobilitet handler om å bringe folk sammen - Nordjyllands trafikselskab, Ole Schleemann, Nordjyllands trafikselskab

Jernbanetrafikk i Nord-Jylland. Flere og bedre tog for samme pris , Jens Mogensen, region Nordjylland

NT, Region Nordjylland og Nordjyske Jernbaner (NJ) varetager i fællesskab den regionale togdrift mellem Frederikshavn og Skørping. Region Nordjylland har det formellem trafikkøberansvar, NT står for det administrative, mens NJ varetager den daglige drift.

+BUS – BRT i Ålborg

+BUS er et ambisiøst prosjekt, som skal løfte Aalborg. En nyanlagt moderne bussbane skal bidra til å gi byen en trafikal ryggrad. Den skal skape sammenheng og utvikling. Samtidig løser +BUS konkrete utfordringer for byens trafikk. +BUS forventes klar 2021.

Multimodal reiseplanlegger

Forbedring av mobiliteten i de Nordjyske landdistrikter.

En ny nordjysk versjon av ‘Rejseplanen’, som favner flere og nye transportformer. Den nye nordjyske reiseplanlegger-appen skal favne både kollektivtrafikken og private transporttilbud som for eksempel taxi, samkjøring og ferjer.

Integrert mobilitet i landdistrikter

Tog -buss og sykkel. Erfaringer med å ha sykkel med på bussen?

Særlige miljøtiltak – Hydrogen busser til Nordjylland, Jens Mogensen, region Nordjylland

12.30 LUNSJ

13.30 Offentlig/privat samarbeid om mobilitet - Gomore , Åsmund Johnsen

I Nordjyllands Trafikselskab har man ønsket å gjøre samkjøring mer kjent. Samkjøring skal være en naturlig del av kollektivtrafikken. NT har etablert et samarbeide med GoMore i fellesskap med Frederikshavn, Hjørring og Aalborg Kommuner. De ønsker å inspirere bilister til å benytte seg av samkjøring, og kombinere samkjøring med kollektivtrafikk.

14.15 Avslutning og vel hjem

 

Ved evt spørsmål om turen, kontakt med:

  • Julie Runde Krogstad jrk@toi.no tlf. 99 25 48 14, eller
  • Christina B. Godskesen Andersen christina.andersen@kollektivtrafikk.no tlf. 45 50 45 17

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas