logo

Kollektivforums arbeidsseminar

Trafikksikkerhet i kollektivtransporten: Utfordringer i et «nytt» trafikkbilde

Ny teknologi, nye løsninger og tendenser utfordrer kollektivtransporten, de reisende og trafikksikkerheten. Vi vet ennå lite om effekten av bestillingstransport, mikromobilitet, bilfritt sentrum, flere syklister og et mer digitalisert mobilitetssystem.

Hvordan utvikler ansvarsforholdet mellom ulike aktører seg i et stadig mer komplekst trafikkbilde? Hvordan skal ansvaret fordeles i utviklingen av en trafikksikker kollektivtransport?

Årets første arbeidsseminar utforsket hvordan det ‘nye’ trafikkbildet påvirker trafikksikkerheten for kollektivtransporten. Forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) presenterte det siste fra trafikksikkerhetsforskningen, og aktører fra blant annet fylkeskommuner og kollektivselskaper delte sine erfaringer og reflektere rundt endringene.

Seminaret setter søkelys på to hovedproblemstillinger:

  1. Økende ansvar: Hvordan kan kollektivtransport bidra til å oppnå nullvisjonen om null drepte og alvorlige skadde i trafikken?
  2. Nye utfordringer: Kommende utfordringer for en trafikksikker kollektivtransport i framtiden.

Program

DEL 1: ØKENDE ANSVAR

Trafikksikkerhetskonsekvenser av Ruters kontraktskrav til busselskapene Tor-Olav Nævestad og Katrine Karlsen, TØI

Opptak av presentasjonen kan du se her

Hva skal til for å stille nye krav til sikkerhet i kontrakter? Bård Henrik Sørensen, Ruter AS

Opptak av presentasjonen kan du se her

Slik stiller vi krav til sikkerhet, miljø og kvalitet Lars Sandnes, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Opptak av presentasjonen kan du se her

DEL 2: NYE UTFORDRINGER

Paradoksalt nok? Ombordskader og bilbeltebruk på bussene Rune Elvik, TØI

Opptak av presentasjonen kan du se her

Når er det greit å ringe? Systemiske løsninger for mobilbruk blant bussjåfører Ross Phillips, TØI

Opptak av presentasjonen kan du se her

Hva er sikker avstand når busser passerer syklister? Aslak Fyhri, TØI

Opptak av presentasjonen kan du se her

Forstår vi hverandre godt nok? Trafikksikkerhet og autonome busser Torkel Bjørnskau, TØI  

Opptak av presentasjonen kan du se her    

Nytt trafikkbilde, nye utfordringer – refleksjoner fra praksis Guro Ranes, Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, Statens Vegvesen

Opptak av presentasjonen kan du se her

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas