logo

Fremtidens billettløsninger

Hva skal fremtidens kollektivtransport koste?

Flere alternativer til dagens betalingsmodeller er testet ut i norske byer. Hvilke erfaringer har man gjort seg?

Om seminaret

Dagens betalingsmodeller for lokal kollektivtransport med sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter, har en rekke svakheter. Og til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske muligheter har de stort sett stått fast i mange tiår.

For de reisende kan en kort, sonekryssende kollektivreise være svært dyr, mens en lang reise innenfor samme sone kan være svært billig. Månedskortholdere sparer ingenting på å arbeide hjemmefra eller å velge sykkel en gang iblant, mens de som kunne valgt kollektivtransport fremfor bilen innimellom gjerne avskrekkes av en høy enkeltbillettpris.

For kollektivselskapene kan det oppstå flere misforhold som påvirker kostnader og kollektivtransportens konkurransekraft. For eksempel er rushperiodene dyre å betjene og det oppstår et misforhold mellom den lave prisen på rushtidsreisen (for periodebilletter) og den høye kostnaden ved å produsere den. Samtidig er flere reiser med enkeltbilletter det utenfor rushtiden og samtidig mer ledig kapasitet. Det oppstår dermed et misforhold mellom høy billettpris og lav marginal produksjonskostnad.

I dette seminaret drøftet vi alternativer til dagens betalingsmodeller og erfaringer med disse fra flere byer i Norge.Vi fikk også presentert funn fra prosjektet Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport, finasiert av Norges Forskningsråd presenteres.

Program

Hva vet vi om effekten av ulike prisendringer på kollektivbilletter – bør kollektivtrafikk bli gratis? v/Nils Fearnley (TØI)

Presentasjon

Opptak

Billsmart-prosjektet: hva, hvorfor og hvordan v/ Fredrik Gregersen (TØI) og Mathias Molden (Kolumbus)

Presentasjon Fredrik Gregersen

Opptak Fredrik Gregersen

Presentasjon Mathias Molden

Opptak Mathias Molden

Felteksperimenter i Rogaland – et radikalt nytt billettsystem i Rogaland med avstandsbaserte takster og kvantumsrabatt v/Fredrik Gregersen (TØI) og kommentar fra Kolumbus v/Mathias Molden

Presentasjon Fredrik Gregersen

Opptak

Felteksperimenter i Oslo og deler av Viken fylke v/Knut Hartveit og Andreas Kokkvoll Tveit (TØI) og kommentar fra Viken fylkeskommune v/Njål Nore

  • Kvantumsrabatt: Reis
  • Billigere enkeltbilletter, hele døgnet
  • Billigere enkeltbilletter i morgenrush

Presentasjon

Opptak

Eksempler med forsøk på ulike billettløsninger fra norske byer  

Skyss - Billettkjøp i Vestland fylke

Presentasjon

Opptak

Troms fylkestrafikk - Effekt av Tromsøpriser

Presentasjon

Opptak

VY Smartpris    

Presentasjon

Opptak

Panelsamtale og spørsmål fra salen

  • Erfaringer fra utprøving av ulike modeller og overførbarhet til andre kontekster i Norge – er metodikken fra Billsmart anvendbar for andre norske kollektivaktører?
  • Hva kan og burde være fremtidens billettsystem for kollektivtransporten i Norge?

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas