logo

Kollektivforums arbeidsseminar

Kollektivreisen fra A til Å i et multimodalt perspektiv

Reisen til / fra holdeplass og stasjon er, sammen med bytter underveis, en viktig del av kollektivreisen. Forskningsprosjektet TRANSFER har studert hvordan disse etappene gjennomføres og hvordan dette oppleves for de reisende. Resultatene ble presentert på seminaret.

Reisen til og fra holdeplass og stasjon er sammen med bytter underveis en viktig del av kollektivreisen fra A til Å. En god forståelse av hvordan disse etappene gjennomføres og hvordan dette oppleves er viktig for å gjøre det mer attraktiv å reise kollektivt og dermed bidra til å nå nullvekstmålet. Vi trenger også innsikt i hvordan sikre en god kollektivreise fra A til Å i et byvekstavtale- og politikkpakkeperspektiv for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft.

Forskningsprosjektet TRANSFER har studert dette med mål om å produsere kunnskap om

  • Hvordan gjennomføres og oppleves reisen til/fra holdeplass og stasjon og bytter underveis for en kollektivreise?
  • Hva er effekten av ulike tiltak fra et strategisk synspunkt for å forbedre attraktiviteten til kollektivtransporten?
  • Hva er potensialet for å påvirke for ulike brukergruppers holdninger og politiske prosesser knytte til turen til/fra og bytter underveis?

Prosjektet har også jobbet med å identifisere tiltak for å utvikle bærekraftige løsninger for reisen til/fra holdeplass og stasjon og bytter underveis som byer kan iverksette for å styrke attraktiviteten til kollektivtransporten.

I årets siste arbeidsseminar vil vi presentere resultater fra prosjektet og vi inviterer praksis til å kommentere.

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet TRANSFER

Vi ser frem til spennende innlegg og gode diskusjoner.

Program

Forskingsprosjektet TRANSFER Tanu Priya Uteng (TØI)

Se presentasjonen her

Se opptak av presentasjonen her

Hva har omgivelser å si for dør-til-dør-opplevelsen? Funn fra Stor-Oslo Torstein Throndsen (UiO)

Se presentasjonen her

Se opptak av presentasjonen her

Pandemieffekt på reisepreferanser og opplevd stress og trygghet i kollektiv transport Lars Böcker (TØI)

Se presentasjonen her

Se opptak av presentasjonen her

Brukernes opplevelser av kollektivreisen fra A til Å Maja Karoline Rynning (TØI)

Se presentasjonen her

Se opptak av presentasjonen her

Hvordan innrettes byvekstavtaler mot kollektivtransportendringer? Erfaringer fra Trondheim og Oslo Marianne Knapskog (TØI)

Se presentasjonen her

Se opptak av presentasjonen her

Kommentarer fra praksis

Sari Wallberg, Ruter

Se presentasjonen her

Tore Jensen, Rogaland fylkeskommune

Se presentasjonen her

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas