logo

Kollektivforums Årskonferanse:

Integrert sømløshet

Hvordan gi kollektivreisende en reise tilpasset deres ønsker og behov?

På Kollektivforums årskonferanse rettet vi fokus mot sømløs integrasjon av ulike transporttilbud med kollektivtransporten som bærebjelke. 

Sømløse reiser er et viktig mål for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft, for å redusere bilavhengighet og for å gi brukerne et bedre og mer fleksibelt reisetilbud som svarer til deres faktiske ønsker og behov. For å lykkes er god integrasjon mellom ulike reisemidler og transporttilbud, samt harmonisering av reiseinformasjon, prisstrukturer og billettering en forutsetning. Ny teknologi, bedre samarbeid mellom ulike aktører og økt tilgang på data muliggjør en integrert sømløshet, selv om flere barrierer fortsatt eksisterer.

På Kollektivforums årskonferanse 2021 rettet vi fokus mot målet om sømløs integrasjon av ulike transporttilbud med kollektivtransporten som bærebjelke. Med spennende presentasjoner fra forskning og praksis utforsket vi:

  • Hvordan ser en sømløs kollektivreise ut og hvor står vi per i dag?
  • Hva er de største mulighetene og utfordringene?
  • Hva er de viktigste kunnskapsbehovene?
  • Hvordan sikrer vi at økt sømløshet gir et bedre tilbud for alle?

PROGRAM

Tirsdag 16. mars kl. 10.00-15.30

10.10-10.30   Hilsning til årskonferansen fra Samferdselsdepartementet

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF)

Opptak av presentasjonen

10.30-11.20   Hvordan ser en sømløs kollektivreise ut og hvordan kommer vi dit?

Sømløse reiser med en god integrasjon av ulike reisemidler for en bedre brukeropplevelse har vært et mål i lang tid. Mye har skjedd de siste årene og flere interessante initiativer har kommet. Likevel kan det synes som at den enkle og bekymringsfrie reisen fra dør til dør fortsatt er et stykke unna. Eller nærmer vi oss denne visjonen i 2021?

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

Pause

11.30-12.20   Hvordan sikrer vi at sømløshet gir et bedre tilbud for alle?

Kollektivtransporten er en viktig del av det å sikre bevegelsesfrihet og tilgang til tjenester og aktiviteter for alle. Hvordan unngår vi at mer integrasjon og sømløshet fører til ekskludering av noen brukergrupper? Hva er de viktigste kunnskapsbehovene? Hvilke brukerbehov må hensyntas og hvilke virkemidler iverksettes?

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

12.20-13.05   Mobilitetspunkter for et helhetlig reisetilbud

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

Pause

13.05-13.55   Siste nytt fra kollektiv-Norge 

  • Sømløse løsninger hos Vy Kristin Kjøge Jansson, direktør for digitale kundetjenester, Vy

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

Pause

14.05-14.35   Hvordan kan ruteplanlegging og utvikling av kollektivtilbudet muliggjøre sømløshet?

Ruteplanlegging påvirker kollektivtransportens konkurransekraft. Det påvirker også muligheten for sømløse reiser gjennom utforming av tilbudet, samkjøring mellom ulike ruter og tilbud, integrasjon med andre reisemidler. Hva er viktige elementer for å sikre et system som muliggjøre sømløse reiser?

Opptak av presentasjonen

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

14.35-15.30   Transit planning for seamlessness

Jarret Walker (www.humantransit.org) har lang internasjonal erfaring med kollektivplanlegging og policy making, og har blant annet skrevet boken Human Transit om hvordan koble ekspert kunnskap med lokal innsikt for et inkluderende og effektivt kollektivsystem. På årskonferansen vil han dele sine erfaringer fra byer rundt om i verden, samt observasjoner om viktige grep og kunnskapsbehov for å ivareta kollektivtransporten i et integrert og sømløst system.   

Presentasjon ved Jarret Walker etterfulgt av ‘sofasamtale’ med Jarret, Michelle Poyourow (Jarret Walker + Associates) og Eva-Gurine Skartland (Transportøkonomisk institutt) og spørsmål fra salen.    

 

Onsdag 17. mars kl. 09.00-13.30

09.10-10.20   Hvordan påvirker endringer og nye samarbeidsformer mål om sømløse kollektivreiser?    

Flere endringer og nyskapninger knyttet til samferdselssektoren de siste årene har påvirket kollektivtransporten i ulik grad. Blant disse finner vi ulike reformer og sammenslåinger, bypakker og byvekstavtaler. Hvordan ser samarbeid og ansvarsfordeling på tvers av aktører ut i dag? Hvordan påvirker dette målet om sømløse reiser?

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

10.20-10.50   Towards an integrated and seamless mobility system – international trends and observations

Philipe Crist, International Transport Forum/OECD

Opptak av presentasjonen

Pause

11.00-11.50    Samarbeid om tariffering og billettering på tvers av myndigheter og kollektivaktører som en forutsetning for integrert sømløshet

Opptak av presentasjonen

Sveits er kjent for et effektivt kollektivsystem med god dekningsgrad og høye reiseandeler. En viktig forutsetning for dette er samarbeid om tariffering og billettering på tvers av kantoner og forskjellige kollektivaktører. Det får man til gjennom Alliance SwissPass som koordinerer og fasiliterer samarbeidet. Direktør Helmut Eichhorn vil presentere dette samarbeid som er en av hjørnesteinene i det sveitsiske kollektivsystemet hvor man kan reise hjemmefra og til en fjelltopp 3000 moh. med en og samme app.

Presentasjon ved Helmut Eichhorn (Alliance SwissPass) etterfulgt av ‘sofadiskusjon’ og spørsmål.

Pause

12.00-13:30   Hvordan kan tariffsamarbeid og billettering være muliggjøre integrert sømløshet?

Tariffsamarbeid og enkel billettering er viktige elementer for at brukerne skal oppleve kollektivreisen som enkel og sømløs. Det fordrer blant annet taksintegrasjon mellom ulike aktører og reisemidler og på tvers av administrative grenser. Videre må selve kjøpsprosessen forenkles så den reisende ikke møter et nytt system for hvert bytte. Hvordan ser dette ut i dag? Hvilke barrierer utfordrer målet om integrert sømløshet, og hvor ligger de største mulighetene for å nå det?

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Opptak av presentasjonen

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas