logo

Kollektivforums Årskonferanse:

Integrert sømløshet

Hvordan gi kollektivreisende en reise tilpasset deres ønsker og behov?

På Kollektivforums årskonferanse retter vi fokus mot sømløs integrasjon av ulike transporttilbud med kollektivtransporten som bærebjelke.  

Dato: 16.-17. mars 2021. Konferansen blir heldigital.

MELD DEG PÅ HER

Sømløse reiser er et viktig mål for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft, for å redusere bilavhengighet og for å gi brukerne et bedre og mer fleksibelt reisetilbud som svarer til deres faktiske ønsker og behov. For å lykkes er god integrasjon mellom ulike reisemidler og transporttilbud, samt harmonisering av reiseinformasjon, prisstrukturer og billettering en forutsetning. Ny teknologi, bedre samarbeid mellom ulike aktører og økt tilgang på data muliggjør en integrert sømløshet, selv om flere barrierer fortsatt eksisterer.

På Kollektivforums årskonferanse 2021 retter vi fokus mot målet om sømløs integrasjon av ulike transporttilbud med kollektivtransporten som bærebjelke. Med spennende presentasjoner fra forskning og praksis utforsker vi:

 • Hvordan ser en sømløs kollektivreise ut og hvor står vi per i dag?
 • Hva er de største mulighetene og utfordringene?
 • Hva er de viktigste kunnskapsbehovene?
 • Hvordan sikrer vi at økt sømløshet gir et bedre tilbud for alle?

På konferansen vil du også få siste nytt fra kollektiv-Norge. Vi har invitert flere aktører til å presentere spennende initiativer og nye løsninger som på ulikt vis bidrar til en mer sømløs reise og en bedre kollektivreise.

NB! Påmeldingen er bindende.

PRIS 1 DAG                    PRIS 2 DAGER

499 NOK                         699 NOK                 (MEDLEM)

999 NOK                         1199 NOK               (IKKE-MEDLEM)

PROGRAM (Oppdateres fortløpende)

Program i pdf-format

Tirsdag 16. mars kl. 10.00-15.30

Møteleder: Maja Karoline Rynning

10.00-10.10   Velkommen til årskonferanse

10.10-10.30   Hilsning til årskonferansen fra Samferdselsdepartementet

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF)

10.30-11.15   Hvordan ser en sømløs kollektivreise ut og hvordan kommer vi dit?

Sømløse reiser med en god integrasjon av ulike reisemidler for en bedre brukeropplevelse har vært et mål i lang tid. Mye har skjedd de siste årene og flere interessante initiativer har kommet. Likevel kan det synes som at den enkle og bekymringsfrie reisen fra dør til dør fortsatt er et stykke unna. Eller nærmer vi oss denne visjonen i 2021?

 • Fitting the puzzle together’ – muligheter og utfordringer på vei mot en multimodalt og sømløs mobilitet.
  Dr. Jana Sochor, Chalmers
 • Hvordan oppnår vi bærekraftig bevegelsesfrihet for de reisende? Endringsbehov i en disruptiv situasjon.bilitet.
  Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. Ruter

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

Pause

11.25-12.15   Hvordan sikrer vi at sømløshet gir et bedre tilbud for alle?

Kollektivtransporten er en viktig del av det å sikre bevegelsesfrihet og tilgang til tjenester og aktiviteter for alle. Hvordan unngår vi at mer integrasjon og sømløshet fører til ekskludering av noen brukergrupper? Hva er de viktigste kunnskapsbehovene? Hvilke brukerbehov må hensyntas og hvilke virkemidler iverksettes?

 • Universell utforming i reisekjeden: Ulike brukergruppers behov og mulige kollektivtransport tiltak for hele reisekjeden Anja Fleten Nielsen, forsker TØI
 • Kan integrert sømløshet bidra til et mer rettferdig og likestilt mobilitetstilbud?
  Tanu Priya Uteng, seniorforsker Transportøkonomisk institutt

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

12.15-13.00   Mobilitetspunkter for et helhetlig reisetilbud

 • Mobilitetspunkt på Bø stasjon Sindre Flø (Midt Telemark kommune)
 • Mobilitetspunkt på Bø stasjon Anette Brattlie (Salg og markedsansvarlig region, Go-Ahead Norge)
 • Mobilitetspunkt som strategi Bane NOR

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

Pause

13.10-13.45   Siste nytt fra kollektiv-Norge 

 • Sømløse løsninger hos Vy Haakon Gjøersen, forretningsutvikler Vy
 • Smart datafangst med beacons Tellef Bakken (Markedsanalytiker, Ruter)

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

13.45-14.30   Hvordan kan ruteplanlegging og utvikling av kollektivtilbudet muliggjøre sømløshet?

Ruteplanlegging påvirker kollektivtransportens konkurransekraft. Det påvirker også muligheten for sømløse reiser gjennom utforming av tilbudet, samkjøring mellom ulike ruter og tilbud, integrasjon med andre reisemidler. Hva er viktige elementer for å sikre et system som muliggjøre sømløse reiser?

 • Hvordan kan rutestrukturplanlegging støtte opp under sømløse reiser i små og mellomstore byer? Eva-Gurine Skartland, forsker TØI
 • Vi inviterer praksis til å dele sine erfaringer og refleksjoner rundt problemstillingen

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

14.30-15.30   Transit planning for seamlessness

Jarret Walker (www.humantransit.org) har lang internasjonal erfaring med kollektivplanlegging og policy making, og har blant annet skrevet boken Human Transit om hvordan koble ekspert kunnskap med lokal innsikt for et inkluderende og effektivt kollektivsystem. På årskonferansen vil han dele sine erfaringer fra byer rundt om i verden, samt observasjoner om viktige grep og kunnskapsbehov for å ivareta kollektivtransporten i et integrert og sømløst system.  

Presentasjon ved Jarret Walker etterfulgt av ‘sofasamtale’ med Eva-Gurine Skartland (Transportøkonomisk institutt) og spørsmål fra salen.   

15.30            Slutt for dagen

Onsdag 17. mars kl. 09.00-13.30

Møteleder: Maja Karoline Rynning

09.00-09.10   Velkommen til dag 2

09.10-10.20   Hvordan påvirker endringer og nye samarbeidsformer mål om sømløse kollektivreiser?    

Flere endringer og nyskapninger knyttet til samferdselssektoren de siste årene har påvirket kollektivtransporten i ulik grad. Blant disse finner vi ulike reformer og sammenslåinger, bypakker og byvekstavtaler. Hvordan ser samarbeid og ansvarsfordeling på tvers av aktører ut i dag? Hvordan påvirker dette målet om sømløse reiser?

 • Bjørne Grimsrud, direktør TØI
 • Kolumbus Odd Aksland, direktør
 • Jernbanedirektoratet Hanne Bertnes Norli, direktør marked og samfunn
 • Norges Taxiforbund Jan Velur
 • TBA

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

10.20-10.45   Towards an integrated and seamless mobility system – international trends and observations

Philipe Crist

Pause

11.00-12.00    Joint fare structures and collaboration as a requisite for achieving integrated seamlessness

Sveits er kjent for et effektivt kollektivsystem med god dekningsgrad og høye reiseandeler. En viktig forutsetning for dette er samarbeid om tariffering og billettering på tvers av kantoner og forskjellige kollektivaktører. Alliance SwissPass er en gruppering som samler alle disse og som har ansvar for å koordinere og fasilitere samarbeidet. Direktøren deres Helmut Eichhorn har over 20 års erfaring fra sveitsisk kollektivtransport, deriblant med utvikling av FAIRTIQ billettsystemet. På årskonferansen vil han presentere hvordan harmoniserte prisstrukturer og tett samarbeid er en av hjørnesteinene i det relativt sømløse sveitsiske kollektivsystemet og som muliggjør at man kan reise hjemmefra og til en fjelltopp 3000 moh. med en og samme app.

Presentasjon ved Helmut Eichhorn (Alliance SwissPass) etterfulgt av ‘sofadiskusjon’ og spørsmål.

12.00-13:30   Hvordan kan tariffsamarbeid og billettering være muliggjøre integrert sømløshet?

Tariffsamarbeid og enkel billettering er viktige elementer for at brukerne skal oppleve kollektivreisen som enkel og sømløs. Det fordrer blant annet taksintegrasjon mellom ulike aktører og reisemidler og på tvers av administrative grenser. Videre må selve kjøpsprosessen forenkles så den reisende ikke møter et nytt system for hvert bytte. Hvordan ser dette ut i dag? Hvilke barrierer utfordrer målet om integrert sømløshet, og hvor ligger de største mulighetene for å nå det?

 • Prising, barrierer og intermodalitet Nils Fearnley og Frederik Gregersen (TØI)
 • EnTur
 • Sømløse reiser på tvers av aktører og gamle fylkesgrenser i Østlandsområdet Marte Nes, leder pris og brukerbetaling, Ruter
 • Felles prissystem for kollektivtransport i Troms og Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune
 • TBA

Felles spørsmålsrunde og diskusjon

13.30         Takk for i år og slutt for dagen

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas