logo
  • Studietur til Wien og Graz 2014

    14. til 17. september 2014 reiste vi på studietur til Wien og Graz. Et viktig tema på turen var mulitmodalitet, altså samspill mellom ulike transportformer.

  • Studietur til Sør-England 2013

    Studieturen i 2013 gikk til Sør-England 13.-16. oktober. Målet med turen var å se på superbussløsninger og ulike former for samarbeid (for eksempel gjennom partnerskapsavtaler) mellom lokale/regionale myndigheter og busselskapene for å styrke kollektivtrafikken.

  • Studietur til Helsingfors 2012

    Studieturen i 2012 gikk til Helsingfors den 23.-26. september. Målet med turen var å få erfaringer og kunnskap om kollektivsystemet og kollektivprosjekter i Helsingfors, som flere år på rad har toppet undersøkelser om publikums tilfredshet med kollektivtrafikken.

Viser fra 7 til 9 av totalt 9 artikler

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas