logo

Studietur til Wien og Graz 2014

14. til 17. september 2014 reiste vi på studietur til Wien og Graz. Et viktig tema på turen var mulitmodalitet, altså samspill mellom ulike transportformer.

Wien har de siste årene hatt suksess når det gjelder kollektivtransport, med en markedsandel på 39 prosent. De arbeider med å integrere ulike transportformer, blant annet gjennom en ny applikasjon SMILE.

Graz har mange av de samme utfordringene som finnes i mange norske byer med en kollektivandel på om lag 20 prosent. Byen hadde etablert et sammenhengende sykkelnett, og var flinke til å synliggjøre syklistenes plass, selv om sykkelarealene ble tatt fra fotgjengere i større grad enn fra bilene.

Her finner du referat fra studieturen til Wien og Graz

Her kan du se presentasjonene fra turen (krever innlogging med passord)

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas