logo

Studietur til Sør-England 2013

Studieturen i 2013 gikk til Sør-England 13.-16. oktober. Målet med turen var å se på superbussløsninger og ulike former for samarbeid (for eksempel gjennom partnerskapsavtaler) mellom lokale/regionale myndigheter og busselskapene for å styrke kollektivtrafikken.

Vi besøkte to mindre byområder i Sør-England samt London. England har flere superbussløsninger, og i flere regioner er det etablert ulike former for samarbeid (for eksempel gjennom partnerskapsavtaler) mellom lokale/regionale myndigheter og busselskapene for å styrke kollektivtrafikken.

På studieturen så vi på organisering og finansiering av kollektivtransporten, praktiske bussløsninger, samarbeid mellom offentlige og kommersielle aktører, kommunikasjon mot kundene og billettering med bankkort.

Her er referat fra studieturen i 2013

Her kan du se presentasjonene fra turen (krever innlogging med passord)

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas