logo

Kollektivforums arbeidsseminar:

Nullutslippshurtigbåter i 2025 - Er det teknisk, økonomisk og politisk mulig?

Nullutslippsmålene er klare, men hvor nærme er vi egentlig tre år unna?

På høstens første arbeidsseminar i Kollektivforum spurte vi: Nullutslippshurtigbåter i 2025 - Er det teknisk, økonomisk og politisk mulig?

Myndighetene har mål om nullutslipp for hurtigbåter innen 2025. Det er flere utfordringer knyttet til overgangen fra diesel til nullutslipp.

Hurtigbåter er blant de mest energikrevende transportformene vi har, og dagens båtsamband er svært ulike. Det gir ulike tekniske muligheter og nyttekostnadsanalyser for nullutslipp mellom samband – og potensielt også mellom fylker. Ny forskning viser at kostnader knyttet til overgangen fra diesel til nullutslipp langt på vei overstiger myndighetenes egen pris på karbon – som er satt til 2000 kr/tonnet i 2030.

Forskningsprosjektet ZEVS (enabling Zero Emissions passenger Vessel Services) er en viktig kunnskapsplattform for arbeidet med nye miljøkrav for hurtigbåter. TØI-prosjektet studerer praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til overgangen til nullutslipp for hurtigbåter. I seminaret presenteres ferske funn fra ZEVS, og forslag til nye lav- og nullutslippskrav- og kriterier, som er utredet i en arbeidsgruppe bestående av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring DFØ, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

AGENDA

Hvor stort er energiforbruket og utslippene til dagens hurtigbåter, og hva er potensialet for å bytte de ut med hydrogen eller batterier? Ingrid Sundvor (TØI)

Presentasjon

Opptak

Hvordan kan ruteplanlegging bidra til å redusere tiltakskostnadene ved innfasing av nullutslippsbåter?  Kenneth Løvold Rødseth (TØI)

Presentasjon

Opptak

Nytt beregningsverktøy for hurtigbåters energiforbruk John-Martin Kleven Godø (NTNU)

Hvordan best utforme og drifte et interaktivt planleggingsverktøy for hurtigbåtsambandene i Norge? Einar Bjørshol (Kystverket)

Presentasjon

Opptak

Myndighetenes foreslåtte krav til lav- og nullutslipp fra 2025 Daniel Nicolay Frimann Bügel (Miljødirektoratet)

Presentasjon

Opptak

Innspill fra ZEVS sin arbeidsgruppe om myndighetenes krav Arnhild Danielsen (Viken FK)

Presentasjon

Opptak

Illustrasjonsfoto: Marius Knutsen, Maritime CleanTech/Skipsrevyen

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas