logo

Kollektivforums arbeidsseminar

Drosjer: Nye regler, ny virkelighet?

Hvordan har frislippet i taximarkedet påvirket næringen?

Kollektivforums arbeidsseminar tirsdag 17. oktober 2023.

Omreguleringen av drosjemarkedet i 2020 var den største regulatoriske endringen i drosjemarkedene i Norge siden 1940-tallet. I tillegg skjedde det hele midt oppe i en verdensomspennende pandemi. Denne har fått enorm innvirkning på hvordan drosjemarkedet fungerer. Samtidig er ikke endringene som skjer unike for Norge.

Tiden etter har vært preget av store endringer, med rask etablering av nye virksomheter og mange nye aktører i markedet - særlig i og rundt de største byene. Arbeidsvilkårene i drosjenæringen var vanskelige tidligere, og er fortsatt vanskelige.

Utfordringene for drosjemarkedene er mange:

  • Fra politisk hold skal det finnes et transporttilbud bestående av drosjer som skal være tilgjengelig for alle. Men det følges ikke opp med finansiering
  • Minimumstilbud av drosjer og viktige spørsmål for fylkeskommunene:

Hvem skal definere tilbudet?

Hva blir konsekvensene?

Hvem har ansvaret?

Hva skal være fylkeskommunens rolle? Blir sannsynligvis sittende med kjøp av skoletransport, og noen andre sosiale forpliktelser.

I dette seminaret belyste vi og reflektere over disse problemstillingene. Vi fikk høre det nyeste fra forskningen om hvordan utviklingstrekkene skissert over har påvirket drosjemarkedet, samt hva ulike aktører ser som viktige utfordringer og kunnskapsbehov fremover.

International experiences with regulatory changes since 2010 v/ Dr. James Cooper, Tactran, Skotland

Presentasjon

Opptak

Utviklingen i det norske drosjemarkedet etter 2020 v/ forskningsleder Jørgen Aarhaug, TØI

Presentasjon

Opptak

Erfaringer og vurderinger fra 07000 v/ adm. direktør 07000 Bergen Taxi

Presentasjon

Opptak

 

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas