logo

Kollektivforums arbeidsseminar

Reformer og nye organiseringer: Status, erfaringer og refleksjoner – så langt

Flere store reformer har de siste årene endret organiseringen og ansvarsforhold innenfor samferdselssektoren, deriblant kollektivtransporten.

Mye er nytt, og samtidig er en del som før. Hva er status så langt?

Hva: Kollektivforums arbeidsseminar.

Når: 15. desember 2020 kl. 09.00 til 12.00

Hvor: Arrangementet gjennomføres digitalt

Møteleder: Maja Karoline Rynning (TØI).

Påmeldingsfrist: 11. desember 2020

Meld deg på her

Målet med arbeidssseminaret denne gangen er å utforske hvordan det ser ut innenfor kollektiv-Norge i dag.

Hvilke utfordringer, nye og gamle, møter man? Hvordan har regionsreformen, kommunereformen, jernbanereformen og vegreformen påvirket kollektivtilbudet? Hva slags kunnskaps- og kompetansebehov melder seg? Og ikke minst, hvordan påvirker reformene målsetningen om å styrke kollektivtransportens konkurransekraft for å få flere til å velge kollektiv i hverdagen og på fritiden?

Vi har invitert aktører fra statlig nivå, fylkeskommuner og kollektivselskaper til å dele sine erfaringer og reflektere rundt endringene. Målet er kunnskapsoverføring mellom aktører i kollektiv-Norge slik at vi sammen lærer av hverandre.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vel møtt!

Foreløpig program

Programmet oppdateres fortløpende

09.00-09.10              Velkommen

Maja Karoline Rynning, TØI

09.10-09.30              Hvordan har regionsreformen og andre reformer påvirket

samferdselssektoren og kollektiv-Norge?

Bjørne Grimsrud, Direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen

09.30-10.05              Vi inviterer kollektiv-Norge til å dele sine erfaringer og

                                   refleksjoner så langt med reformer og omorganisering.

Innlandstrafikk Lars-Egil Baukhol (seksjonssjef Kollektivtransport)

Vestfold og Telemark fylkeskommune Trond Myhre, seksjonsleder kollektiv og mobilitet

Pause

10.15-10.50              Hvordan går det? (forts.)

TBA

10.50-11.05              Ny rolle nye muligheter: Statens vegvesen.

Grethe Vikane, Avdelingsdirektør Samfunnsutvikling og klima, Transport og samfunn i Statens vegvesen

Pause

11.15-11.30              Kommentar fra statlig hold om endringer for

                                   kollektivtransporten

                                   Anders Martin Fon, Samferdselsdepartementet

11.30-11.55              Hvordan vil reformene og andre endringer påvirke og

                                  forhåpentligvis styrke kollektivtransportens

                                  konkurransekraft?

Vi inviterer noen av innlederne til en felles samtale

11.55-12.00              Avslutning og oppsummering

Maja Karoline Rynning, TØI

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas