logo

Kollektivforums arbeidsseminar

Reformer og nye organiseringer: Status, erfaringer og refleksjoner – så langt

Flere store reformer har de siste årene endret organiseringen og ansvarsforhold innenfor samferdselssektoren, deriblant kollektivtransporten.

Målet med arbeidssseminaret denne gangen var å utforske hvordan det ser ut innenfor kollektiv-Norge i dag.

Hvilke utfordringer, nye og gamle, møter man? Hvordan har regionsreformen, kommunereformen, jernbanereformen og vegreformen påvirket kollektivtilbudet? Hva slags kunnskaps- og kompetansebehov melder seg? Og ikke minst, hvordan påvirker reformene målsetningen om å styrke kollektivtransportens konkurransekraft for å få flere til å velge kollektiv i hverdagen og på fritiden?

Vi inviterte aktører fra statlig nivå, fylkeskommuner og kollektivselskaper til å dele sine erfaringer og reflektere rundt endringene. Målet var kunnskapsoverføring mellom aktører i kollektiv-Norge slik at vi sammen lærer av hverandre.

Her kan du se hele programmet for dagen

Presentasjoner

Hvordan har regionsreformen og andre reformer påvirket samferdselssektoren og kollektiv-Norge?
Bjørne Grimsrud, Direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen

Her kan du se presentasjonen

Her kan du se opptak av presentasjonen (Vi beklager at opptaket starter to minutter forsinket)

Kollektiv-Norge deler sine erfaringer og refleksjoner så langt med reformer og omorganisering.

  • Innlandstrafikk Lars-Egil Baukhol (seksjonssjef Kollektivtransport)

Her kan du se presentasjonen

Her kan du se opptak av presentasjonen

  • Vestfold og Telemark fylkeskommune Trond Myhre, seksjonsleder kollektiv og mobilitet

Her kan du se presentasjonen

Her kan du se opptak av presentasjonen

Ny rolle nye muligheter: Statens vegvesen Grethe Vikane, Avdelingsdirektør Samfunnsutvikling og klima, Transport og samfunn i Statens vegvesen

Her kan du se presentasjonen

Her kan du se opptak av presentasjonen

Kommentar fra statlig hold om endringer for kollektivtransporten Anders Martin Fon, Samferdselsdepartementet

Her kan du se opptak av presentasjonen

Seminaret ble avsluttet med en felles samtale ledet av Maja Karoline Rynning. Seniorrådgiver Lars-Erik Nybø fra Jernbanedirektoratet og direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange innledet sesjonen, i tillegg deltok Grete Vikane, Trond Myhre og Anders Martin Fon.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas