logo

Kollektivforums arbeidsseminar

Hvordan kan COVID-19 påvirke kollektivtransportens konkurransekraft?

Forskere fra TØI presenterte forskning rundt kollektivbruk med særskilt fokus på hvordan COVID-19 har og vil kunne påvirke de reisende.

Seminaret ble arrangert 13. oktober 2020 og foregikk digitalt på Zoom. 

COVID-19 har medført store endringer for kollektivtransporten og for de reisende. Premissene for tilbud og drift av kollektivtransport er annerledes ut i dag enn før pandemien.

Flere ser nå ut til å reise mer igjen. Da er det viktig å se på hvordan smittevern og mulig smittefare påvirker kollektivtransportens konkurransekraft overfor andre reisemidler, samt oppnåelse av nasjonale målsetninger om mer miljøvennlig mobilitet. Nullvekstmålet og mål om utslippsreduksjon fra persontrafikken står fortsatt høyt på agendaen. I dette arbeidsseminaret søker vi å løfte blikket og se fremover.

Hvordan kan COVID-19 og endringene som følge av pandemien påvirke et bærekraftig skifte for transportsektoren og hverdagsreiser?

I seminaret presenterte forskere fra Transportøkonomisk institutt forskning om kollektivbruk med særskilt fokus på hvordan COVID-19 har og vil kunne påvirke de reisende. Videre spurte vi hvordan dette ser ut fra bransjens perspektiv. Vi inviterte representanter fra kollektiv-Norge til å dele sine erfaringer fra de siste månedene og spurte hvilke utfordringer og muligheter de så for mer miljøvennlig mobilitet og kollektivtransport i lys av COVID-19.

Program:

Hva verdsetter de kollektivreisende og hvilke implikasjoner har dette for kollektivtransportens konkurransekraft? Askill Karkjerr Halse, TØI Se opptak her

Hvordan har COVID-19 påvirket opplevelsen av å reise eller å ikke reise?
Alice Ciccone, TØI Se opptak her

En ny reisehverdag: Hva skjer når smitte blir en del av ulempeskostnadene ved trengsel og kollektivbruk? Kenneth Løvold Røseth, TØI Se opptak her

Adaptive measures for non-private transport to the COVID-19 Pandemic (CODAPT) Jørgen Aarhaug, TØI

CODAPT er et nytt forskingsprosjekt i regi av Transportøkonomisk institutt som skal se på hvordan COVID-19 påvirker en bærekraftig transformasjon av transportsektoren i Norge. Jørgen Aarhaug presenterer prosjektet og dets problemstillinger med fokus på ønskede og mulige endringer innen og for kollektivtransporten. Samspill og dialog med praksis er en viktig del av prosjektet for å sikre at man adresserer de faktiske utfordringene kollektivtransporten møter som følge av pandemien. CODAPT inviterer med dette til dialog og diskusjon. Se opptak her

Mer miljøvennlig mobilitet og kollektivtransport: Hvilke utfordringer og muligheter i lys av COVID-19?

Mathias Molden, Kolumbus Se opptak her

Andreas Enge, AtB Se opptak her

Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet Se opptak her

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas