logo

Arbeidsseminar

Her skal du finne oversikt over innholdet på arbeidsseminarene de siste par årene.

  • Arbeidsseminar 24. november 2014

    Planlegging på tvers av organisasjonsgrenser – hva gir suksess?

    Kollektivtransporten planlegges i samspill mellom arealmyndigheter og ulike transportmyndigheter. Vi ser på ulike case og drøfter hvordan planlegging på tvers av organisasjoner kan bli effektiv og gi et godt kollektivtilbud tilpasset byområdets behov.

  • Arbeidsseminar 21. mai 2014

    Hvordan få bussen raskere frem?

    Vårens arbeidsseminar i Kollektivtrafikkforum legger vi opp som et interaktivt seminar hvor vi sammen drøfter tiltak for hvordan bussene kan komme raskere frem!

Viser fra 13 til 14 av totalt 14 artikler

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas