logo

Studietur til Madrid 2017

Årets studietur gikk til Madrid 3.-6. september. Madrid er en spennende by, med en tett og levende sentrumskjerne med mange plassrom og mye aktivitet.

Byen er kjent for å ha et godt kollektivnett og effektive byttepunkter, og det jobbes for å forbedre luftkvaliteten i byen gjennom en rekke ulike tiltak, inkludert tiltak knyttet til kollektiv, gange og sykkel.

Her kan du lese referat fra turen.

Presentasjonen fra BICIMAD (Madrid Bike Sharing System) finner du her.

Vi besøkte også CRTM (Consorcio Regional de Transportes de Madrid). For mer info om dem og deres arbeid, se CRTMs årsrapport. 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas