logo

Studietur til Gøteborg og Jönköping 2016

23.-26. oktober 2016 gikk turen til Gøteborg og Jönköping. Vi lærte bl.a. om Volvos elbussløsninger og bussprioritering i rundkjøring. 

Tema for dagene var ‘Västtrafik og Västsvenska paketet’, ‘Elektriske bussløsninger m/besøk hos Volvo’ og ‘Superbussløsninger og bussprioritering i rundkjøring’.

Her finner du referat fra turen

Her finner du presentsjonene:

Västsvenska paketet

Elbusssystem BRG

Electric buses and noise

Volvo buses Strategy

Velkommen til Jönköping

Bullermätning

Linbanor

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas