logo

Kollektivforums Årskonferanse: Hvordan styrke kollektivtransportens konkurransekraft?

Kollektivforums årskonferanse er en viktig faglig møteplass med deltakere fra hele kollektiv-Norge.

NB! Vi har lagt ut presentasjonene under hvert foredrag.

Tid og sted: 10. og 11. mars i Forskningsparken i Oslo

PROGRAM:

Tirsdag 10.mars kl.10.00-17.00

Møteleder: Maja Karoline Rynning

10.00-10.30 Åpningsinnlegg

Samferdselsdepartementet er invitert til å åpne konferansen

10.30-12.15    Hvordan kan vi øke kollektivtransportens konkurransekraft gjennom areal- og transportutvikling på overordnet nivå?

12.15-13.00    Lunsj

13.00-13.30   Hvordan påvirker overordnede planer, strategier og mål måloppnåelsespotensialet til kollektivplaner? Eva Gurine Skartland (TØI) har sett på utvikling av kollektivtilbudet i Stavanger, Trondheim, Hamar og Haugesund.

13.30-14.00    RVU 2017-2018 – hva skjer med kollektivbruken? Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) er en viktig kilde til kunnskap om transportmiddelbruk. Hvordan har kollektivbruken utviklet seg i perioden 2016-2019? Oskar Kleven (Vegdirektoratet)

14.00-14.30    Verdens første MaaS-system – erfaringer fra Helsinki

14.30-15.00    PAUSE MED SNACKS

15.00-16.00    First/last mile og bytter – en viktig men sårbar del av kollektivreisen First/last mile og bytter er viktig for tilgjengelighet, flatedekning og for den helhetlige reiseopplevelsen, men kan også være en barriere for kollektivbruk. Hvordan gjennomføres og oppleves disse delene av kollektivreisen? Hvordan påvirkes dette av byvekstavtalene?

16.15-16.45    Vi har invitert aktører fra kollektiv-Norge til å fortelle om spennende tiltak og grep de har gjort, fra strategisk til operasjonelt nivå, for å øke kollektivbruken og forbedre reiseopplevelsen med kollektivtransport.Vi får blant annet høre om erfaringer med Hent Meg i Kongsberg ved Johan Sigander (Brakar)

16.45-17.00    Intro til befaring i Bjørvika: Gateterminalene i Dronning Eufemias gate, hvordan fungerer de og hva kan forbedres? Dagen avsluttes med befaring i Bjørvika og påfølgende middag.

 

Onsdag 11. mars kl. 09.00-13.00                               

Møteleder: Oddrun Helen Hagen

09.00-09.45    Kollektivscenarioer i regionale transport modeller (RTM). RTM brukes i analyser av ulike scenarioer i byutredninger og i andre viktige plan- og analyseprosesser. Nylig gjennomførte TØI et prosjekt for Jernbanedirektoratet med fokus på hvordan kollektivtrafikk håndteres i RTM. Nina Fjeldheim Hoelsæter (Jernbanedirektoratet) vil fortelle om bakgrunnen for oppdraget og hvordan resultatene kan brukes. Deretter vil Marianne Knapskog (TØI) vil presentere rapporten med fokus på hvordan og av hvem scenarioer for fremtidig kollektivtilbud bør defineres.

09:45-11-00    Verktøy og analyser for kollektivplanlegging, Hvilke verktøy og analyser bruker man i kollektivplanleggingen? Er dagens verktøy er gode nok? Er det rom for forbedringer?

11.00-11.30    PAUSE MED SNACKS

11.30-12.45    Mer kollektivdata – nye muligheter. Hvilke muligheter ligger i nye og mer omfattende kollektivdata? Hvordan kan disse bidra til å gjøre kollektivtransporten bedre og mer attraktiv?

12.45-13.00    Oppsummering og takk for i år. Etter konferanseslutt serveres lunsj som kan nytes på stedet i hyggelig samtale med andre konferansedeltakere eller tas med for de som skal videre.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas