logo

Kollektivforums digitale arbeidsseminar:

Hvordan øke bruken av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre?

Yngre eldre og smart mobilitet – en utenkt tanke?

Norge har en aldrende befolkning som lever lengre, er friskere enn før og reiser ifølge flere studier mer enn før. Mange eldre reiser mest med bil og fortsetter med det til relativt høy alder. Vi har et mål om aktiv og selvstendig aldring, men høyt bilbruk og bilavhengighet - særlig blant de yngre eldre (65-79 år) - er en utfordring for å sikre dette.

Smarte mobilitetsløsninger og yngre eldre virker kanskje som en motsetning. Men løsninger som elsykler, mikromobilitet, delingsløsninger, samkjøring, mv. kan bidra til å redusere bilbruk og bilavhengighet blant yngre eldre så vel som andre reisende. Mye tyder imidlertid på at de bruker dem i liten grad, men vi mangler kunnskap om hvorfor, samt om hvordan offentlige og private aktører kan jobbe for å øke bruken blant yngre eldre.

I forprosjektet SMARTIS Rogaland har vi undersøkt hvordan fylkeskommuner, kommuner, kollektivaktører, m.fl. kan fremme smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre med fokus på Rogaland. Målet har vært å avdekke viktige kunnskaps- og utviklingsbehov, samt utfordringer og muligheter knyttet til å øke bruken av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre.

I dette arbeidsseminaret presenterte vi funn fra prosjektet.

PROGRAM

SMARTIS Rogaland – hvordan få flere yngre eldre til å ta i bruk smarte mobilitetsløsninger?

Funn fra prosjektet
Maja Karoline Rynning, Marianne Knapskog, Tanu Priya Uteng – Transportøkonomisk institutt

Se opptak av innlegget her

Se presentasjonen her

Kommentarer og refleksjoner ved prosjektpartnere
Sven Martin Kørner – Rogaland fylkeskommune, Linn Falch – Kolumbus

Se opptak av innlegget her

Se presentasjonen her

Hvordan jobbe med smarte løsninger og smart innovasjon? Celine Berggreen-Clausen, Smart Innovation Norway

Se opptak av innlegget her

Se presentasjonen her

Utvikling av smarte løsninger rettet mot en eldre brukergruppe Anna Holm Heide, No Isolation

Se opptak av innlegget her

Se presentasjonen her

Kommentar fra statlig hold
Vi har invitert Samferdselsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet til å kommentere på funnene fra SMARTIS-prosjektet og å dele sine refleksjoner om yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger og hvordan øke dette.

Se opptak av innlegget her

Se presentasjonen her

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas