logo

Arbeidsseminar om elsparkesykkel og kollektivtransport

5. desember 2019.

Nå ligger alle presentasjonene under hvert innlegg.

Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom Kollektivforum og EnTur.

Elsparkesykler og kollektivtransport - et samspill som kan bidra til å øke kollektivtransportens konkurransekraft?

Elsparkesyklene er kommet for fullt og flere kollektivaktører ser spennende muligheter for et samspill, for eksempel for å lette byrden med første og siste etappe av kollektivreisen. For en bedre forståelse av hvordan man kan dra nytte av dette potensialet, trenger vi mer kunnskap og gode verktøy.

Utfordringer knyttet til bruken av elsparkesykler, for eksempel i forhold til om/hvordan bruken kan/skal reguleres eller ved konflikter med andre reisende er en reell problemstilling. Samtidig ser det ut til at elsparkesyklene fyller et behov hos reisende og bidrar til å sikre god tilgjengelighet for flere.

Gjennom dette arbeidsseminaret er målet å samle det vi vet så langt og samtidig se fremover.

Hvordan kan et samspill mellom kollektiv og elsparkesykler bidra til å øke kollektivtransportens konkurransekraft? Vi spør:
• Hva vet vi om bruken av elsparkesykler? (Hvem bruker dem, hvordan brukes de, hvor ofte, hvilke reiser er det de muligens erstatter, osv.)
• Hvilke erfaringer har vi gjort oss? (Innføring, regulering, samspill med andre reisemidler, osv.)
• Hva slags kunnskap og verktøy trenger vi?
• Hvordan kan man regulere elsparkesykler slik at de finner sin plass i det eksisterende transportsystemet?

PROGRAM

10.00-10.10: Velkommen v/Maja Karoline Rynning (TØI)

10.10-12.00: Hva vet vi så langt om bruk av elsparkesykler?

11.45-12.20: Lunsj

12.20-13.05: Hvordan kan elsparkesykler bidra til å øke kollektivtransportens konkurransekraft? v/Claes Kanold (Ruter) og Espen Strand Henriksen (Kolumbus)

13.05-13:45: Hvilken rolle kan – og burde – elsparkesykler spille i dagens og fremtidens kollektivsystem? Hvordan får vi til det? v/Lars Christian Grødem-Olsen (Tier) og Eirik Thune (Zvipp)

Pause 20 min.

14.05-14.30: Integrasjon av sparkesykler i nasjonal reiseplanlegger – muligheter og utfordringer v/Svein Olav Midtstigen (EnTur)

14.30-14.50: Hvilken kunnskap og hvilke verktøy trenger vi for å få til en mer sømløs integrasjon av elsparkesykler i dagens og fremtidens transportsystem? Diskusjon mellom forskere, kollektivtilbydere og operatører

14.50-15.00: Avslutning og oppsummering v/Maja Karoline Rynning (TØI)

Vel møtt!

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas