logo

Arbeidsseminar 13. desember 2016

Virkemiddelbruk og 'store' tiltak i kollektivtransporten

Med fokus på virkemidler og de store tiltakene i kollektivtransporten.

Tid: Tirsdag 13 desember 2016, kl. 13.00–16.00

Sted: Møterom Faros i Toppsenteret, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Program

Her finnes du også presentasjonene fra seminaret

Kl 13.00 Velkommen
kl 13.00-13.30

Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet

v. Halarld Aas, TØI

Kl 13.30-14.00 Julegrøt!
Kl 14.00-14.30

Kollektivtransportens muligheter i Bymiljøavtalene

v. Anders Tønnesen, TØI

Kl 14.30-15.00

Metodiske utfordringer i å måle etterspørselseffekter av ulike kollektivtiltak

v. Jørgen Aarhaug, TØI

kl 15.00-15.30

Kompleksisteten i planlegging og gjennomføring av knutepunktutvikling

v. Ellen Haug, Rom Eiendom AS

kl 15.30-16.00 Oppsummering og diskusjon

 

Alle deltakerne ble invitert på TØIs julevorspiel som ble arrangert samme dag.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas