logo

Arbeidsseminar 7. desember 2015

Kollektivtransport og sykkel - samarbeid eller konkurranse?

Hvordan kan sykkel og kollektivtransport samarbeide for å styrke seg i konkurransen med bilen?

Kollektivtransport er for mange et naturlig valg på lange distanser, men det gir mindre fleksibilitet når det gjelder reisetidspunkt, ruter og valg av reisemål. Sykkel er derimot en fleksibel og rask transportform i byer, og kan fungere som tilbringertransport til kollektivknutepunkter dersom de ligger utenfor gangavstand. Sammen har de to transportmidlene et ubenyttet potensiale til å løse det kjente ‘first last mile’ problemet for å konkurrere med bilen.

Hva er potensialet for å bruke sykkel som en ‘mater’ til kollektivtransport? Når konkurrerer de med hverandre? Og hva kan vi lære av erfaringene fra Nederland - hvor 50 prosent av de togreisende sykler til stasjonen, og hvor kombinert tog- og sykkelbruk vokser med 5 prosent i året?

Program for dagen og lenke til presentasjonene

09.45 Morgenkaffe
10.00 Introduksjon til seminaret - Tineke de Jong, TØI 
10.15- 12.00

Forskning på samspill mellom sykkel og kollektivtransport

Transit and cycling – competition, synergy or both? - Ronald Kager, Universitetet i Amsterdam. 

Bygdebike – potensiale for bysykkel på Ås - Hanne Beate Sundfør, TØI

Nytte av sykkelparkeringstiltak - Nils Fearnley, TØI  

  LUNSJ 
12.45 – 15.00

Hvordan få til en helhetlig sykkel- og kollektivplanlegging i praksis? 

Samspill mellom sykkel og kollektiv i Osloområdet - Trude Flatheim, Ruter  

Casediskusjoner: 

Utvikling av nytt kollektivknutepunkt: Skien som case - Kjersti Berg, Telemark fylkeskommune

Tilrettelegging for sykkel på Oslo S – Ellen Haug, Rom Eiendom  

Strategi for sykkelhotell ved norske togstasjoner -  Sefrid Jakobsen, Jernbaneverket

 
 

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas