logo

Basel 9.-10. april

Studietur med mye lærdom

Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen arrangerte studietur til Basel i Sveits.

30 kollektivaktører fra hele landet fikk i løpet av de to dagene lære om det effektive og godt utbygde kollektivsystemet i Basel by. Vi fikk høre om kapasitetsutfordringer når det er lite areal til å bygge ut på, og om utfordringer knyttet til et stort antall (35.000) pendlere som kommer Basel hver dag fra Frankrike, Tyskland, og nabokommunene – hvor av de fleste fortsatt kjører bil.

Basel har tatt mange grep for å møte disse og andre utfordringer. Et godt og langsiktig samarbeid med nabokommunene, inkludert de i Frankrike og Tyskland, er sentralt og essensielt i deres arbeid.

Les referatet fra studieturen

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas