logo

Velkommen til studietur til Nantes 20.-22. april 2020 AVLYST

Grunnet utviklingen av Covid-19 ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets studietur til Nantes.

Vi vil gi full refusjon av deltageravgiften, men gjør oppmerksom på at dette vil kunne ta noen dager. Reiseutgifter må søkes refundert via den enkeltes reiseforsikring.

Vi takker for interessen, det var hele 51 påmeldte til årets tur! Forhåpentligvis vil situasjonen snart bedre seg slik at vi kan ønske velkommen til tur i 2021. Det er sannsynlig at destinasjonen igjen vil være Nantes.

Følg med på våre nettsider: www.kollektivforum.no  www.kollektivtrafikk.no og nyhetsbrev for mer informasjon.

Ønsker dere alt godt i denne tiden som kommer!

Maja Karoline Rynning og Oddrun Helen Hagen, Kollektivforum

Elisabeth Berge og Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas