logo

Samkjøring som en del av mobilitetssystemet:

Hvor ligger mulighetene og barrierene? Velkommen til Kollektivforums arbeidsseminar 28. august 2024 fra kl 9-12.

Påmelding her innen 26. august 2024 for å få lenke til seminaret. Seminaret er digitalt.

Samkjøring er en viktig del av transporttilbudet i flere land i Europa. Vi trenger ikke dra lenger enn til Danmark for å finne høye samkjøringstall og et levedyktig tilbud. I Norge har det ennå ikke tatt helt av. Flere har forsøkt, men få ser ut til å ha knekt koden. 

Noen norske byer opplever imidlertid suksess med målrettede tilbud innen et begrenset område. Hva har de gjort for å få det til og hva er suksessfaktorene? Og hva er de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene for å få nordmenn til å samkjøre mer?

I dette seminaret ser vi nærmere på hvorfor samkjøring har lykkes i andre land og hvordan Norge kan kopiere suksessen. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Første del foregår delvis på engelsk. Her får vi presentasjoner fra samkjøringsaktører som opererer med suksess i flere europeiske land: Karos, BlaBlaCar og Nabogo. 

Andre del a foregår på norsk. Her vil Skyss presentere sine erfaringer med samkjøring i Bergen. Deretter løfter vi blikket og ser på muligheter og utfordringer for samkjøring i Norge. Som alltid avslutter vi med en panelsamtale mellom flere av innlederne.

Vi ser frem til spennende innlegg og gode diskusjoner. 

Vel møtt!

PROGRAM

09:00  Velkommen v/ Maja Karoline Rynning (TØI)

09:10  Erfaringer fra Europa (foregår på engelsk)

  • Peter Ball, International Project Manager, Karos Mobility
  • Adrien Tahon Directeur BlaBlaCar Daily 
  • Kirubel Hailu, Country Manager Norway Nabogo 

Felles spørsmålsrunde og spørsmål fra salen 

Pause 10 min 

10:20  Erfaringer, muligheter og utfordinger i Norge (foregår på norsk) 

  • Erfaringer fra Bergen v/Kari Steinsland, leder avdeling Ny mobilitet, Skyss 
  • Erfaringer fra andre steder i Norge (TBA)
  • Muligheter og utfordringer for samkjøring i Norge v/Kristian F. L. Amlie, ildsjel for samkjøring og konsulent, Bouvet Norge            

11.30: Panelsamtale og spørsmål fra salen 

Vi inviterer flere av innlederne til en panelsamtale om hva som er de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene for å få nordmenn til å samkjøre mer som våre europeiske naboer 

12.00: Slutt for dagen
 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas