logo

Vi arrangerer to arbeidsseminarer høsten 2018

Hold av datoene 27.september og 11. desember!

27.september er tema Byvekstavtaler og bypakker. Vi har invitert blant annet Gro Sandkjær Hansen fra NIBR til å snakke om regional planlegging gjennom avtaleverket og Anders Tønnesen fra TØI til å prate om byvekstavtaler som et styringsverktøy for nullvekst. Det vil også bli en del om lokalpolitisk forankring av bypakker og byvekstavtaler. Møtet vil vare fra ca. 10.00 til 15.00. Mer informasjon om programmet, tid og påmelding kommer etter sommeren, men vi håper dere allerede nå setter av datoen. 

11.desember er dato for arbeidsseminar nr. 2. Dette møtet er lagt til samme dag som TØIs julevorspiel for å gi dere dobbelt opp! På TØIs julevorspiel presenterer vi smakebiter fra forskningen det siste året, så her har dere anledningen til å få innsikt i noen andre områder TØI jobber med. Programmet for selve arbeidsseminaret er ikke helt klart enda, informasjon kommer etter sommeren. 

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas