logo

Gjennomført arbeidsseminar

Verktøy og analyser i kollektivplanleggingen

Torsdag 5. september 2019 arrangerte Kollektivforum seminaret «Verktøy og analyser i kollektivplanleggingen – er det behov og muligheter for forbedringer?».  

Presentasjonene til foredragsholderne ligger som pdf nederst på siden.

Prosjektleder for Kollektivforum, Maja Karoline Rynning, ønsket velkommen og var møteleder for dagen.

 For spørsmål ta kontakt på kollektivforum@toi.no.

Referat fra Arbeidsseminaret

 

 GIS-baserte og andre verktøy og analyser for kollektivplanlegging

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas