logo

Arbeidsseminar 8. juni 2017

Utfordringer, muligheter og løsninger for kollektivtransporten

En rekke tema ble belyst og diskutert.

Tid: 8. juni 2017 kl 10:00-15:00

Sted: Forskningsparken, Gaustadallen 21, Oslo, Møterom: KINO

10:00 Velkommen
10:00-11:00

Kollektivtransport og utslipp, Christian Weber, TØI

Anskaffelser av busstjenester - hvordan oppnå innovasjon og gode miljøløsninger gjennom aktiv dialog med markedet, Hellik Hoff, Ruter

11.00 – 11.30

Samspill og konflikter mellom ulike trafikantgrupper i byen, Mari Andrine Hjorteset, UiO

11.30 - 12.00

Presentasjon av boken ‘Kollektivtransport – utfordringer, muligheter og løsninger for byområder’ , Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

12.00 – 12.45

Lunsj

12.45 – 14.45

Improving public transport competitiveness versus the private car (IPTC), Aud Tennøy og Eva-Gurine Skartland, TØI

14.45 - 15.00

Oppsummering og avslutning

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas