logo

Arbeidsseminar 2. juni 2016

Kollektivtransport i by; fremkommelighet og løsninger

Vi lærer av Trondheim om kollektivløsninger og tiltak for gående og syklende.

Vårens seminar ble arrangert i Trondheim. Byen har mye spennende å by på, i form av kollektivløsninger og tiltak for gående. I tillegg er byen først ute med å få på plass en bymiljøavtale.

Trondheim setter derfor en fin ramme for arbeidsseminaret, som hadde fremkommelighet og løsninger for kollektivtransport i by som tema.

Tid: 2. juni kl 10:00-15:00

Sted: Statens Hus, Prinsens gate 1, Trondheim

0945

Registrering og kaffe

10:00 Introduksjon til seminaret og kort om årets studietur, Kjersti Visnes Øksenholt, TØI

10:15-11:00

Hvilket mulighetsrom gir Bymiljøavtalen for endring av transportvaner? Tore Langmyhr, Trondheim kommune
11:00-11:30 Plassering og utforming av kollektivfelt - BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport? Steinar Simonsen, Statens vegvesen
11:30-12:15 Lunsj
12:15-13:00 Gruppearbeid og diskusjon
13:00-13:30 Bilfrie sentrum i Europa, Anders Tønnesen, TØI
13:30-14:50 Prioritering av gateareal og avveininger mellom ulike trafikkgrupper (med befaring i Elgsetergate), Øyvind Sørbøl, Trondheim kommune

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas