logo

Arbeidsseminar 12. desember 2017

Hvordan påvirkes bilbruk av forbedret kollektivtilbud?

Tiltak rettet mot ett transportmiddel påvirker etterspørselen etter andre transportmidler.

For eksempel vil kollektivtakster påvirke bilbruk. I prosjektet Crossmodal studerer vi etterspørsel på tvers av transportmidler – kunnskap om effekter av virkemidler som er nødvendig for å nå politiske målsettinger om fremtidig reisemiddelfordeling.

Vi arrangerte arbeidsseminar tirsdag 12. desember 2017, kl. 12.00 - 16.00 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Programmet var:

Kl 12.00 LUNSJ

Kl 12.30 Velkommen! Introduksjon til seminaret, Nils Fearnley og Julie Runde Krogstad, TØI

Kl 12.45 Konkurranse mellom bil og kollektivtransport

14.00 20 minutters pause

14.45 Konkurranse mellom kollektive transportmidler

15.45 Oppsummering, diskusjon og avslutning.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas