logo

27. september 2018

Byvekstavtaler for store og mellomstore byer – hva nå?

TØI og NIBR arrangerte arbeidsseminar 27. september.

Bypakker og byvekstavtaler er grunnlaget for investeringer i infrastruktur i de største byene i Norge, hvorav bompenger og statlige midler utgjør den største delen av finansieringen, og nullvekstmålet er en rettesnor. Det er inngått avtaler for de fire største byene som nå skal reforhandles. I tillegg står de fem neste byområdene for tur. Det skal inngås avtaler med Grenland, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Kristiansand og Tromsø.

I seminaret fikk deltakerne høre om utfordringer og erfaringer fra byvekstavtaler, foreløpige resultater fra forskning på tema, og hvordan byvekstavtaler kan bli et godt verktøy for å nå klima- og miljømål – om det gjøres riktig. Hva det innebærer er fortsatt et ubesvart spørsmål.

Det var innledere fra forskningen ved TØI og NIBR, fra Statens vegvesen, og erfaringer fra to byområder – Nord Jæren og Grenland.

Seminaret var en suksess med aktive deltakere som stilte mange spørsmål og delte erfaringer. Det var tydelig at temaet engasjerte.

Neste arbeidsseminar blir 11. desember – tema kommer i løpet av oktober. Vi håper å se dere der!

Under finner du presentasjonene. Klikk på foredragsholder.

Program

9.45: Velkommen, kaffe

10.00-11.00: Byvekstavtaler for nullvekst – statens styringsverktøy

11.00-11.30: Lokalpolitisk forankring av avtalene

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.10: Regional planlegging gjennom avtaleverket

Pause

13.20-14.20 Lokale erfaringer og perspektiver

14.15-15.00: Sofasamtale: Forventninger og prioriteringer fremover

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas