logo

Arbeidsseminar 11. desember 2018

Å styrke kollektivtransportens konkurransegrunnlag

Hvordan kan vi øke kunnskapen og hvilke utfordringer møter vi?

For å få til dette trenger vi bedre kunnskap om hvordan endringer i systemet påvirker kollektivtransporten.

Mange byer og kollektivselskaper har prøvd ut ulike tiltak, men erfaringene man gjør seg kommer ikke alltid andre til gode. Hvorfor det?

Vi trenger også kunnskap om brukernes opplevelser og erfaringer. Hvordan oppleves turen til og fra holdeplassen, og hvordan velger man reiseruten til og fra? Hvordan kan tjenester som bysykkel kobles mot kollektivtilbud for å styrke tilbudet?

Dette er noen av spørsmålene vi ser på i arbeidsseminaret. Det vil bli presentasjoner fra Ruter v/ Gylve Aftret-Sandal og fra Hedmark trafikk samt forskere fra TØI og UiO.

TID: kl 09.00-13.00 tirsdag 11. desember

STED: Toppsenteret i  Forskningsparken

Det vil bli servert en enkel lunsj.

Påmelding skjer til mkr@toi.no innen 6. desember. Husk å oppgi eventuelle matallergier eller behov.

De faglige innlegge inkluderer blant annet

  • Endringer i kollektivsystemer for å styrke konkurransegrunnlaget, hvordan kan vi kartlegge og evaluere effekten av disse? Kjersti Visnes Øksenholt (TØI)
  • Erfaringer med endringer i kollektivsystemet i Hamar Arne Fredheim (Hedmark trafikk)
  • Travel satisfaction for public transport use and subjective wellbeing Lars Böcker (UiO)
  • Bike sharing use in Oslo: a substitute or catalyst for public transport? Lars Böcker (UiO)
  • Kollektivreisen fra dør til dør ifølge brukerne, hva kan vi og hva kan vi ikke kartlegge Torstein Throndsen (UiO)
  • Hvem reiser med Ruter? En holdningsbasert kundesegmentering Ruter

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas