logo

Årskonferansen 2014

Visjoner for kollektivtrafikken i Norge og Europa

Kollektivtransportforums årskonferanse ble arrangert mandag 3. og tirsdag 4. februar på Oslo Kongressenter. Det var stort oppmøte med om lag 70 deltagere inkludert foredragsholdere.

Konferansen tok opp temaer knyttet til visjoner for kollektivtrafikken i Norge og Europa, nye organisasjonsformer i kollektivtrafikken, klima og lokalmiljø, viktige tiltak for å få flere til å reise kollektivt, og offentlig betalt spesialtransport. Samferdselsministeren åpnet konferansen og tok seg tid til å svare på spørsmål, til glede for deltagerne.

Programmet 2014

Mandag 3. februar

Visjoner for kollektivtrafikken i Norge og Europa

 

Regjeringens visjoner for kollektivtrafikken

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Aktuelle kollektivtrafikkspørsmål fra et EU-perspektiv

Stenerik Ringqvist, RTM Konsult

Treffer politikken dagens utfordringer?

Gunnar Lindberg, direktør TØI

Nye organisasjonsformer i kollektivtrafikken

 

Sømløse reiser med jernbane og buss - er organisering nøkkelen?

Julie Runde Krogstad, forsker TØI

Konkurranse på norske skinner - hva gir det?

Fredrik Birkheim-Arnesen, ekspedisjonssjeg Samferdselsdepartementet

Fri etableringsrett for jernbane og buss - erfaringer fra Sverige

Gunnar Alexandersson, leder utredningen om jernbanens organisering i Sverige

Klima og lokalmiljø

 

Kontraktskrav for miljøvennlige busser

Kjersti Midttun, trafikkplansjef Ruter

Teknologi for fremtidens busser - hvilke valg skal vi ta?

Terje Sundfjord, næringspolitisk fagsjef NHO Transport

Dieselbusser - det nye miljøalternativet?

Rolf Hagman, seniorforsker TØI

Tirsdag 4. februar

Viktige tiltak for å få flere til å reise kollektivt

 

Hvordan varierer vektlegging av reisetid og komfort mellom byområder og ulike trafikantgrupper?

Ingunn Ellis, utreder i Urbanet Analyse

Kraftfull fremkommelighet for buss og trikk i Oslo sentrum

Helge Jensen, avdelingsdirektør Oslo kommune

Hvorfor ikke gratis kollektivtransport?

Nils Fearnley, seniorforsker TØI

Offentlig betalt spesialtransport

 

Samordnet spesialtransport - erfaringer fra Danmark      Film

Jens Peter Langberg, Flextrafikksjef i Movia

Utfordringer knyttet til samordning av spesialtransport

Merethe Dotterud Leiren, seniorforsker TØI

Noen utvalgte bilder

 

Konferansedeltagerne

Samferdselsministeren

Diskusjoner og spørsmål

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas