logo

Årskonferansen 2013

Kollektivtransportforums årskonferanse ble arrangert mandag 4. og tirsdag 5. februar på Radisson Blue Plaza Hotel. Det var stort oppmøte med om lag 70 deltagere inkludert foredragsholdere.

Konferansen tok opp et bredt spekter med temaer som kollektivtransportens rolle og betingelser i transportpolitikken, finansiering og utvikling, organisering av kollektivtransporttilbudet, fremkommelighet og metodiske utfordringer.

Programmet 2013

Dag 1: Mandag 4. februar

Vegvesenets rolle i kollektivtrafikken - utfordringer og visjoner
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Statens vegvesen

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange - et faglig sett rimelig mål?
Arvid Strand, forsker TØI

Hvordan få folk til å reise kollektivt til jobb?
Tom Erik Julsrud, forsker TØI

Bussbransjens teknologiutvikling - hva har gitt kundeverdi?
Petter Kure Torgersen, driftsdirektør Nettbuss

Kollektivtransport i byutviklingen
Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør Ruter

Belønningsordningen - bra men for puslete?- Forvaltning av ordningen
Åse Nossum, seniorrådgiver Samferdselsdepartementet

- Belønningsmidler i fire år
Tore Askim, prosjektsjef Buskerudsamarbeidet

- Belønningsmidler i ett år
Linda Iren K. Duffy, rådgiver Østfold fylkeskommune

Anbud i kollektivtransporten - overadministrasjon eller utvikling?
Silvia Olsen, forsker TØI

Drosjer i et samfunnsperspektiv
Jørgen Aarhaug, forsker TØI

Kapasitet versus komfort
Johan Selmer, plandirektør NSB

Betydningen av nye applikasjoner og åpne datakiler for kollektivtransporten
Bent Flyen, rådgiver NSB

Dag 2: Tirsdag 5. februar
 

Full fart i kollektivtrafikken - hvordan?
Per Gunnar Andersson, seniorkonsulent Trivector Traffic AB

Kollektivframkommelighet på Ring 1
Harald Rapp Nilsen, planlegger Statens vegvesen

På tur med rullestol - om fremkommelighetsarbeid for bevegelses-, syns- og hørselshemmede
Beate Elvebakk, forsker TØI

Kollektivtransportens ivaretakelse i foreliggende transportmodeller - tilfredsstillende?
Odd I. Larsen, professor Høgskolen i Molde

Samfunnsøkonomiske analyser av kollektivtransporttiltak - hvordan?
Nils Fearnely, forsker TØI

Linje- og ruteplanlegging - et område med stort potensial for utvikling?
Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruter

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas