logo

Kollektivforum i media

 • En suksesshistorie med brutale kapitler

  21.06.2018

  - LKAB er ett av verdens mest lønnsomme gruveselskap og Ofotbanen må være en av verdens mest lønnsomme jernbaner, sier journalisten og forfatteren Gunnar Grytås. Han har tatt for seg hele historien i boka «Malmtunge spor».

 • Evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge

  21.06.2018

  Forskningsrådet har de siste to årene gjennomføre en evaluering av det samfunnsvitenskapelige fagområdet.

 • Trikkene skulle koste 1,7 milliarder. Prislappen ble på over 8 milliarder.

  21.06.2018

  Både det rødgrønne (2015-) og det blågrønne byrådet (2011-2015) har vært ivrige tilhengere av rådyre trikker som skal rulle gjennom hovedstaden på skattebetalernes bekostning.

 • Ny svensk transportplan - norske tilstander i Sverige - Samferdsel

  21.06.2018

  Sveriges infrastrukturminister presenterte en ny svensk nasjonal transportplan i begynnelsen av juni. Planen er stor, for en svensk minister, og har vokst mye siden forrige plan.

 • Han skal gi oss klimafasiten

  19.06.2018

  - Siktemålet må være bedre bruk av penger og reguleringer. Anbefalte saker Det sier Jørn Rattsø, mannen som nå er blitt utpekt av regjeringen til å lede det nye beregningsutvalget for klima.

 • Altfor små forbedringer i Europas trafikksikkerhet - Samferdsel

  19.06.2018

  For fjerde år på rad har det vært en altfor svak forbedring av trafikksikkerheten i Europa til at EU med sannsynlighet kan nå sitt mål om 50 prosents reduksjon av antall trafikkdrepte i 2020 i forhold til 2010.

 • Kartlegging av statsbudsjettets klimaeffekter - Samferdsel

  18.06.2018

  LITT AV HVERT: Et nytt utvalg, oppnevnt av regjeringen, skal bidra til å anslå klimaeffekter av statsbudsjettet. Anne Madslien, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), et av medlemmene i utvalget. Foto: F. Dahl.

 • TØI representert i beregningsutvalg for klima

  18.06.2018

  Foto: Flemming Dahl Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet.

 • Uvanlig mopedkontroll i Søgne mandag

  18.06.2018

  Mandag formiddag gjennomførte Statens vegvesen og Agder politidistrikt kontroll av mopeder i Søgne. Kontrollen ble gjennomført ved Søgne videregående skole og ved Tangvall skole.

 • Er middelaldrende høytlønnende direktører å anse som fagfolk, Stavrum?

  14.06.2018

  Gunnar Stavrum, en profilert redaktør gikk ut denne uken med en famøs artikkel om hvordan Oslo kommune nå har kastet bort over 4 milliarder kroner på nye trikker. Og helt uten å ha snakket med fagfolk om det var lurt!

 • Her kuttet de parkeringen for ansatte

  14.06.2018

  Hver fjerde ansatte i Oslo kommune kjører bil til og fra jobb. I Bymiljøetaten kuttet de antall parkeringsplasser fra 100 til null. - Vi er på full fart bort fra bil, sier assisterende direktør i Bymiljøetaten, Hans Jacob Horndalsveen.

 • Bør sykkelhjelm være påbudt?

  14.06.2018

  Sykkelhjelm reduserer risiko for hodeskader med 60 prosent, viser ny forskning. Likevel er både forskere og syklister uenige om et påbud. - Jeg føler meg sjelden utrygg i de gatene jeg sykler.

 • Parkeringsrestriksjoner er mest effektivt for å redusere bilbruk

  13.06.2018

  Forskere ved TØI har kartlagt Oslo kommunes ansattes reisevaner på jobbreiser, og vurdert ulike tiltak og virkemidler for å redusere CO2-utslippet fra jobbreiser (bil og fly).

 • Varestrømmene i Norge kartlagt

  13.06.2018

  Varestrømsmatrisene utgjør et sentralt element i Nasjonal godsmodell, men databasen inneholder mye aktuell informasjon på detaljert nivå som også kan brukes i andre sammenhenger.

 • Vil at flere ansatte lar bilen stå

  13.06.2018

  Hver fjerde ansatte i Oslo kommune kjører bil til og fra jobb, ifølge Transportøkonomisk Institutt. Kommunen vil at flere ansatte går, sykler eller bruker kolleltivtransport. TØI tror parkeringsrestriksjoner vil være mest effektivt.

 • Stopp E6-galskapen, vern matjorda!

  12.06.2018

  - Det er som å spille russisk rulett med sjølforsyninga. Transportøkonomisk institutt har nyleg utgjeve ein rapport om samfunnsøkonomien i vegprosjekta i landet, «Jakten på den forsvunne lønnsomheten».

 • Jeg hater trikken

  12.06.2018

  I stedet for å gravlegge trikkeskinnene i asfalt, velger Miljøpartiet De Grønne å investere i skinnegående drapsmaskiner. La det først være sagt: Da trikken kom var det en nyvinning.

 • Trikkegalskap

  12.06.2018

  Nye trikker er milliarder ut av vinduet. Sporveien kjøper nye trikker med en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner. Det er gammeldags og koster dobbelt så mye som å kjøpe busser i stedet. På toppen kommer en gigantinvestering i nye skinner.

 • Trikk er dobbelt så dyrt som buss

  12.06.2018

  Oslo skal bruke 7 milliarder kroner på 87 nye trikker selv om det det er dobbelt så dyrt som buss. Ifølge en beregning fra Oslo Sporveier koster trikk drøye fire kroner per person og per kilometer i subsidier, mens bussen koster det halve.

 • Nå er det søren ikke lett å unngå politikerforakt

  11.06.2018

  Jeg skal være den siste til å hevde eller oppfordre til forakt eller mistillit til våre politikere. Jeg har stor respekt for alle som påtar seg verv og oppgaver for fellesskapet på sin fritid.

 • Oslo skal bruke 8 milliarder på trikk - fagfolk ble aldri spurt om det var smart

  11.06.2018

  - Prosessen startet aldri med «hva synes dere at vi burde ha gjort?» Mandag ettermiddag skal Sporveien i Oslo presentere hvilket selskap som får kontrakten på 87 nye trikker til hovedstaden.

 • Teknologi reduserer miljøutslipp

  10.06.2018

  Global oppvarming på grunn av klimagasser som skaper drivhuseffekt, er en eksistensiell trussel mot menneskeheten på sikt.

 • Ny bil i 2018 er nesten 40 prosent sikrere enn for ti år siden

  09.06.2018

  Ny norsk rapport viser at antall drepte og hardt skadde ville blitt redusert med 30 prosent om dagens bilpark ble erstattet med helt nye biler. - Resultatene er signifikante.

 • Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke..

  09.06.2018

  juni 09 Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke.. Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke.

 • Møte torsdag den 7. juni 2018 *

  08.06.2018

  Formalia President: Tone Wilhelmsen Trøen Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader: fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i dagene 11. og 12.

 • Sykkelbyen Harstad

  08.06.2018

  Hvis politikere og veimyndigheter mener alvor av å gjøre Harstad til en sykkelvennlig by, så må man ville det nok. Mange norske byer har store miljøambisjoner med tanke på å øke sykkelandelen.

 • Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022

  07.06.2018

  Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Statens vegvesen 971 032 081 Postboks 8142 Dep Oslo 0033 NO Kontaktperson: Pernille Reistadbakken

 • Lønnsomheten kan både forklares og forbedres - Samferdsel

  07.06.2018

  En liten og spredt befolkning og vanskelig terreng kan forklare en god del av den dårlige samfunnsøkonomiske lønnsomheten blant norske veiprosjekter. Men vi behøver ikke slå oss til ro med det.

 • Folk verdsetter flyreisene sine høyt

  07.06.2018

  Det viser en ny undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Avinor.

 • Derfor er 70 prosent av vegprosjekt ulønnsomme

  06.06.2018

  6. juni 2018 Av Henriette Erken Busterud Svært mange vegprosjekt i Norge er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Hvorfor er det slik?

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas