logo

Kollektivforum i media

 • Kan alle nye personbiler bli utslippsfrie i 2025? - Samferdsel

  23.04.2018

  Med økt engangsavgift på bensin- og dieselbiler og fortsatt moms- og avgiftsfritak for nullutslippsbiler, kan tre av fire nye personbiler i 2025 være elbiler.

 • Hytter reises - rekorder faller

  22.04.2018

  Aldri før har det blitt ferdigstilt så mange fritidsboliger som i fjor. Langs Mjøsas bredder har Otto Hulbak en masterplan med 1.000 nye hytter, men først tar ordføreren med seg gitaren til åpningsfest.

 • «Det er rett og slett mindre tull med elbil»

  22.04.2018

  Andelen og nybilsalget av elbil er merkelig nok lavere i Hedmark og Oppland enn i resten av landet. I våre fylker var det ved årsskiftet en elbilandel på 1,7 %, mot for eksempel Hordaland der hele 9,2 % av bilparken er elbiler.

 • - Veldig krevende å bare selge nullutslippsbiler fra 2025

  20.04.2018

  Elbilene fosser frem, men det kan bli mye vanskeligere enn det politikerne tror å nå målet om at bare utslippsfrie nye biler skal selges i 2025.

 • Elbilskifte i Innlandet

  20.04.2018

  Andelen og nybilsalget av elbil er merkelig nok lavere i Hedmark og Oppland enn i resten av landet. I våre fylker var det ved årsskiftet en elbilandel på 1,7%, mot for eksempel Hordaland der hele 9,2% av bilparken er elbiler.

 • Unge menn mest positive til bruk av førerløse biler - Samferdsel

  20.04.2018

  Ville du valgt førerløs bil på din forrige reise, om det var mulig? Vi har spurt nordmenn i de største byområdene.

 • OECD har ingen respekt for faglig uavhengighet og integritet

  20.04.2018

  Ordlyden i OECDs kontrakt hindrer dem ikke fra å skrive stikk motsatt konklusjon av den jeg kom til, sette mitt navn på den, og be meg om å forsvare det offentlig, skriver Elvik.

 • Statlege verksemder på jordet

  20.04.2018

  Statlege verksemder skal plasserast sentrumsnært, i tråd med klimamåla. Men om lag 40 prosent av verksemdene hamnar - ja, på jordet. Og talet på verksemder utanfor by- og bygdesentrum har auka dei siste åra.

 • Med vinden i håret

  19.04.2018

  Sykkelhjelm reduserer din risiko for hodeskade når ulykken er ute, om enn trolig mindre enn Dagsrevyen påstår. Men mye forskning tyder på at andre faktorer spiser opp gevinsten på samfunnsnivå.

 • - For pessimistisk fra TØI

  19.04.2018

  En ny forskningsrapport konkluderer med Norges elbilpolitikk er vellykket, men likevel ikke tilstrekkelig for å nå stortingsmålet om at bare nullutslippsbiler skal selges fra år 2025.

 • Nødvendig med fleksibilitet i bompengetakster

  19.04.2018

  Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av trinn 2 i innføringen av nytt bompengeopplegg for Oslopakke 3. Trinn 2 omfatter nye

 • Møte onsdag den 18. april 2018 *

  19.04.2018

  Formalia President: Tone Wilhelmsen Trøen Presidenten: Representantene Bjørnar Moxnes og Hege Haukeland Liadal, som har vært permitterte, har igjen tatt sete.

 • Norske husholdninger har passert bensin- og dieselbiltoppen

  19.04.2018

  En ny rapport fra TØI oppsummerer status for elektromobilitet i Norge. Elbiler hadde en markedsandel på 20 prosent og nådde en andel av bilflåten på 5,1 prosent i 2017.

 • - Det blir krevende å nå nullutslippsmålet

  19.04.2018

  Det kan bli mye vanskeligere å nå målet om å bare selge nullutslippsbiler innen 2025 enn først antatt. Det mener forskningsleder Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt.

 • Konsulentbonanza i Buskerudbyen

  19.04.2018

  BYVEKSTAVTALENE: Innbyggerens innsynsforespørsel ble oversendt til en ekstern aktør. Privatiseres offentlig planlegging? Er Buskerudbysamarbeidet ute av kontroll? Hva skjer når lokalsamfunnet mangler etterrettelige politikere i posisjon?

 • Advarer mot konsulentbruk

  18.04.2018

  Pappaperm ga siviløkonom Ole Østlid fra Drammen tid til å fordype seg i prosessen bak Buskerudbypakke 2. Det han fant, skremte ham.

 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  18.04.2018

  Om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å begrense det store omfanget av ulovlig motorferdsel i naturen vår Datert: Besvart: 18 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen Spørsmål Per Espen Stoknes (MDG): Den blå-blå

 • Varelevering med sykkel krever sentrumsnære depot - Samferdsel

  18.04.2018

  Ved å legge til rette for sentrumsnære depot og god sykkelinfrastruktur kan det offentlige bidra til effektiv varelevering med lastesykkel, fastslår artikkelforfatterne. Mikrodepotet til slutt ble plassert på et areal tilhørende Oslo Havn.

 • Store mørketal for sykkelulykker

  18.04.2018

  NAF meiner det bør vere skulen sitt ansvar å lære barn og unge å bli gode trafikantar. Organisasjonen vil ha sykkel inn på læreplanen.

 • Kjøper gjerne flaskevann, men bompenger svir

  17.04.2018

  Hvorfor punger vi gladelig ut 30 kroner for flaskevann, men når vi må betale det samme i bompenger så irriterer vi oss grønne? - Noen kjøper dyrt vann eller kaffe, andre handler dagligvarene sine på bensinstasjon.

 • Miljørett 112: Er Ringeriksbanen et anstendig samferdselsprosjekt?

  17.04.2018

  - Miljørett 112 hevder at det er langt mer anstendig av politikerne å utsette dette svært kostnadsdrivende og miljøødeleggende prosjektet, enn å gjennomføre et av de aller minst samfunnsnyttige togprosjektene i Norge.

 • Vil få ned selvmordstall med trafikkmetoder

  17.04.2018

  Mens antallet selvmord i psykisk helsevern ligger på det samme høye nivået år etter år, finnes det en statlig etat som har klart å bekjempe høye dødstall.

 • Nesten en av tre mopedførere eier en trimmet moped

  17.04.2018

  Forskere på TØI har gjennomført en spørreundersøkelse blant ca. 800 mopedførere og 1100 førere av lett motor-sykkel som tok førerkort i 2016.

 • Sykkel - en genial investering!

  17.04.2018

  Carl I. Hagen mener det er for dyrt å bygge sykkelveier i Oslo. Påstanden er basert på grunnleggende misforståelser om samferdselsinvesteringer. Sykkelveier er en av de mest økonomisk gunstige investeringene vi kan gjøre i byen.

 • Syv skisser til nye FME-er

  17.04.2018

  Syv ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen om å bli nytt Forskningssenter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).

 • Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

  16.04.2018

  I en ny rapport har forskere diskutert om og hvordan stasjonslokalisering påvirker mulighetene for å nå følgende mål: Økt konkurransekraft for jernbanen versus privatbilen på reiser mellom byer i InterCity-systemet,

 • Ja til tredje rullebane

  15.04.2018

  Venstre sier klart nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen. En ny rullebane vil ifølge Venstre øke både flytrafikken og klimautslippene kraftig. Det vises til at Norge har signert Paris-avtalen og skal oppfylle EUs klimamål.

 • 1000 fleire bilar i veka i morgonrushet - måndag innfører kommunen hastetiltak

  15.04.2018

  Måndag morgon møter bilistane på Sotra stengde vegar. Fjell set inn strakstiltak for å kutta bilkøane og sleppa bussen lettare fram.

 • MDG-byråd Berg: - Hagen vil påføre bilistene en ekstra bompengeregning på over 200 kroner

  13.04.2018

  MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg slår tilbake mot Carl I. Hagen som mener de sløser bort penger på sykkelveier i Oslo. Fredag gikk Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, ut og kritiserte byrådets ambisiøse sykkelplan i hovedstaden.

 • Dette er egentlig en lastebil

  13.04.2018

  Det er ikke lenger kjedelig å være sykkel. Den blir nå invitert inn på flere og flere arbeidsplasser.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas