logo

Velkommen til studietur til Nantes 20.-22. april 2020

Studieturen 2020 går til Nantes, Frankrike, og arrangeres i samarbeid mellom Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen.

Hvorfor Nantes? Med rundt 300.000 innbyggere (950 000 inkl. omliggende byer og kommuner) og over 136 millioner kollektivreiser i 2017 er Nantes et spennende reisemål.

  • Nantes er en tidligere industriby som har klart å snu en nedadgående trend til god urban utvikling og vekst, og har brukt kollektivtransporten som en vektor for byutvikling og byfornyelse.
  • Byen har høstet mye lovnad og ros for sitt arbeid med å redusere bilbruk og utslipp fra transport, blant annet gjennom økt kollektivbruk, sykkel og gange, samt at flere bedrifter har mobilitetsplaner. Nantes var europeisk miljøby i 2013. –
  • Kollektivsystemet består av tog, trikk, buss, BRT, ferger og mindre personferger som går på hydrogen. I tillegg har byen løsninger for bildeling og sykkeldeling. Nantes er videre med i flere spennende EU-prosjekter om mobilitet, logistikk, mm.

Hvorfor delta? Vi ønsker å bidra til faglig inspirasjon samt kompetanseheving og nettverksbygging. Gjennom studieturen 2020 har vi som mål at deltakerne skal få god innsikt i hvordan kollektivsystemet i Nantes fungerer, hvordan man går frem for å planlegge et robust og bærekraftig tilbud for fremtidens behov, og hvordan kollektivtransporten og mobilitet er knyttet opp mot byutviklingen, fra strategisk til operasjonelt nivå.

Vi håper reisemålet er av interesse for mange og at dere setter av datoen !Oppdateringer og foreløpig program vil komme i løpet av høsten, og påmeldingen åpnes før jul.

For spørsmål ta kontakt med

Kollektivforum: Maja Karoline Rynning, mkr@toi.no, tlf.: 977 78 053

Kollektivtrafikkforeningen: Elisabeth Helene Berge, elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no, tlf.: 930 89 454

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas