logo

Kollektivforums Årskonferanse 2020

Kollektivforums årskonferanse 2020 blir 10. og 11. mars 2020. Hold av datoene! Program kommer.

Kollektivforums årskonferanse blir tirsdag 10. mars 2020. Tema for konferansen vil være planlegging og utvikling av et solid og robust kollektivtilbud som står som et reelt alternativt til privat bilen, tilpasset behovene til de reisende i dag og i fremtiden. Tematikken vil bli belyst fra strategisk til operasjonelt nivå, med fokus på effekter policy og ulike former for organisering, behov kunnskap og kompetanse, samt verktøy og analyser.

Kollektivforums årskonferanse er et populært arrangement og en viktig møteplass for kollektivaktører i Norge.

Programmet er for tiden under utforming og vil inneholde blant annet nye funn fra forskningen og erfaringer fra praksis.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas