logo

Årsrapport

Kollektivforums årsrapport gir en oversikt over arrangementer som har blitt avholdt gjennom året, samt informasjon om medlemmer, økonomi m.m.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas